Personally oriented approach in the organization of logical and mathematical development of preschool children with speech disorders

  • Tatiana Pavlyuk Rivne State University for the Humanities, Rivne, Ukraine
  • Oksana Kosareva Rivne State University for the Humanities Rivne, Ukraine
  • Olga Kozlyuk Rivne State University for the Humanities Rivne, Ukraine
Keywords: preschool child, speech disorders, personality-oriented approach, logical-mathematical development, verbal-logical thinking, preschool education institution

Abstract

Paradigm shift in preschool education is characterized by a front from educational-disciplinary model to personality-oriented approach.
The purpose of the research is to organization of logical and mathematical development of preschool children with speech disorders in modern conditions.
The metods of the research are user in article: theoretical:the analysis of pedagogical literature and publications connected with the questions of organization of logical and mathematical development of preschool children with speech disorders; pedagogical experiment of generalization and methods of mathematical statistics. Result. An analysis of the differences between the personality-oriented approach and the educational-disciplinary model of education in the upbringing of preschool children is presented. The authors present ways to implement a personality-oriented approach in a modern preschool institution. The tasks of logical and mathematical development of preschool children with speech disorders are highlighted and the diagnosis of verbal and logical thinking and the ability to generalize in older preschool children with speech disorders by the method of «Fourth extra».

Author Biographies

Tatiana Pavlyuk, Rivne State University for the Humanities, Rivne, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Oksana Kosareva, Rivne State University for the Humanities Rivne, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Olga Kozlyuk, Rivne State University for the Humanities Rivne, Ukraine

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

References

1. Bahlaieva N. Suchasni pidkhody do lohiko-matematychnoho rozvytku doshkilnykiv / N. Bahlaieva // Doshkilne vykhovannia, 1999. − № 7. − S. 5–7. 2. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity (nova redaktsiia) // Nastilna knyha kerivnyka doshkilnoho navchalnoho zakladu / uporiad.: Panasiuk T. V., Nerianova S. I., Hryshchenko A. A. Ternopil: Mandrivets, 2013. − 168s. − S.7-13. 3. Bekh I.D. Vykhovannia osobystosti: u 2 kn. / Kn. 2: Osobystisno oriientovanyi pidkhid: naukovo-praktychni zasady / I.D. Bekh / red. O.I. Tsybulska. Kyiv: Lybid, 2003. − 344 s. 4. Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» /Ukraina KhKhI stolittia/. Kyiv: Raiduha, 1994. – 61 s. 5. Ikunina Z.I. Shliakhy indyvidualizatsii uiavlen u ditei starshoho doshkilnoho viku / Z.I. Ikunina // Nauka i osvita. 2008. − № 8/9. − S. 239-243. 6. Pidlypniak I. Yu. Lohiko-matematychnyi rozvytok ditei doshkilnoho viku: osoblyvosti osvitno-vykhovnoho protsesu / I. Yu. Pidlypniak // Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia “Pedahohika. Sotsialna robota”, 2017. − Vypusk 2 (41). − S. 194-197. 7. Ponimanska T. I. Doshkilna pedahohika: pidruchnyk. 4-te vyd., pererob. / T. I. Ponimanska. Kyiv: Akademvydav, 2018. − 408 s. 8. Shcherbakova K. Pidhotovka maibutnikh vykhovateliv do zabezpechennia lohiko-matematychnoho rozvytku ditei doshkilnoho viku / K. Shcherbakova, O. Briezhnieva // Ridna shkola, 2011. − №4–5 (kviten – traven). − S. 35-39.
Published
2020-05-12
Section
Current issues of theory and practice special education and social work