The state of musical education of schoolchildren in Poland in the post-war period (40-60 years of the XX century)

  • Anastasia Vilchkovska Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski (Poland)
Keywords: music education, pupils, school, teacher, educational programs

Abstract

Relevance of research. The nearest Ukraine in terms of geographical location, culture, centuries-old historical ties and Slavic mentality is Poland. For the history of pedagogy in particular, the system of music education of schoolchildren is interesting to explore and analyze the difficult time of reconstruction of school education in Poland after the Second Word War, which killed 17% of the population. The purpose of the study is to analyze form and content of music education of Polish schoolchildren in the postwar (40-60 years of the 20th century). Research methods. Analysis and synthesis of Polish scientific and pedagogical literature on music education of schoolchildren, regulations, school curricula and program, materials of scientific and practical conferences empirical and independent data. Research results. After the end of the Second World War and the liberation of Poland from German occupation, the reconstruction of the virtually completely destroyed school system and the creation of new education system based on different ideological, political and economic principles before the pre-war period began. The restructuring of the school education system involved, firs of all, the definition of the new educational goal, which was set before the school. It was based on the idea of harmonious development of personality. A significant role in this process was given to the musical education of schoolchildren. The subject of “Singing” was introduced into the curricula of primary schools (grades 1-7), which had two hours in grades 1-5 and one hour in grades 6-7, as well as two hours for school choir classes pre week. A significant role in the development of the system of music education of foreign teachers-musicologists: E.Jagues-Dalcroze, Z. Kodály, James L. Mursell, C. Orff and others. They adapted to the conditions and Polish educational traditions. In the 1962, the name of the subject “Singing” was changed to “Music Education”, which was in line with pedagogical functions.
Conclusions. In the postwar (40-60's) the modernization of the system of music education of schoolchildren was carried out. The organization content and forms of music education in secondary schools were based on the concepts of well-known in Europe scientists, teachers, musicologists, composers [É.Jagues. Dalkroze, Z. Kodály, J. Mursell, C. Orff], who adapted in accordance with the conditions and national Polish educational traditions. The musical education of the younger generation was greatly influenced by ideological and sociopolitical factors that determined the functioning of the socialist society of the Polish People's Republic.

Author Biography

Anastasia Vilchkovska, Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrków Trybunalski (Poland)

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate professor

References

1. Gawlik S. Budowa podstaw nowego ładu szkolnego (1944–1948), [w:] Grzybowski R. (red.), Oświata, wychowanie i kultura w rzeczywistości społeczno-politycznej Polski Ludowej (1945–1989). – Toruń: 2005, Adam Marszałek. – s. 27–42.
2. Instrukcja z dnia 11 maja 1948 roku o organizacji roku szkolnego 1948/1949 w zakresie kształcenia nauczycieli szkół podstawowych. Dz. U. Min. Oś. 1948, nr 6, poz. 109.
3. Jaborska E. Z problemów doskonalenia nauczycieli wychowania muzycznego // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1991. - nr 2. - s. 20-27.
4. Jankowski W. Wychowanie muzyczne w szkole ogólnokształcącej, Warszawa: WSiP, 1970. – 212 s.
5. Januszewska-Sołomo K. Funkcje rzeczywiste społecznych ognisk muzycznych w świetle badań własnych, [w:] Podstawy teoretyczne wychowania muzycznego: metodologia badań, Warszawa: 1986, KN. - s.150 -162.
6. Kupisiewicz Cz. Szkolnictwo w procesie przebudowy: geneza i kierunki reform oświatowych 1945–1995. - Wyd. Znak. - Warszawa: 1995. - 197 s.
7. Lissa Z. Szkice z estetyki muzycznej, Kraków: 1965, Wyd. Naukowe. - 121s.
8. Pałka J. Ewolucja programu nauczania przedmiotu muzyka w szkolnictwie podstawowym i średnim w latach 1945–1998 // Z badań nad problemami pedagogiki muzycznej i folkloru muzycznego, Łódź: 1998, UŁ. – Zeszyt nr 2. – s. 19–35.
9. Pęcherski M. Szkoła ogólnokształcąca w Polsce Ludowej, Wrocław: 1970. – 123 s.
10. Rakowski A. Modele kształcenia nauczyciela muzyki w świetle założeń reformy szkolnej, [w:] Polska edukacja muzyczna, pod. red. M. Jabłońskiego i J, Stęszewskiego. - Poznań: 1997. - s. 121 - 129.
11. Sacher W. Problemy wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, [w:] Edukacja wczesnoszkolna. Rzeczywistość i perspektywy, Warszawa: 1999, wyd. WSiP. - s. 199-203.
12. Szuman S. Talent pedagogiczny, [w:] pod red. Okonia W., Osobowości nauczyciela. Warszawa: 1959. - 115 s.
13. Wojnar J. Nauczanie i wychowanie estetyczne, Warszawa: 1969, wyd. WSiP. - 215 s.
14. Zemła A. Muzyka w systemie edukacji powszechnej w wybranych krajach Europy // Wychowanie w Szkole. - 1998. - nr 3. - s. 100-110.
Published
2020-05-12
Section
Theoretical and practical aspect of education in the context of society